NABÓR DO UDZIAŁU W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM W GMINIE BRZOSTEK


           Burmistrz Brzostku informuje, iż organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe, które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej  na terenie Gminy Brzostek mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzostek.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej  zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie różnorodnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

Zainteresowane podmioty mogą kontaktować się z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku osobiście, pod numerem telefonu: 14 680 89 26, lub mailowo: kjedrzejowska@mgopsbrzostek.pl celem zgłoszenia kandydata do Zespołu.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2023/2024

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, że są już dostępne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, które składa się do dnia 15 września 2023r. danego roku szkolnego.

 

flaga godło mpips

 

 

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga godło mpips

PROGRAM ‘’ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019 – 2023 ‘’ DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku  informuje, iż  przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 200,00 zł netto.

Co należy zrobić by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole?

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku ul. M.N. Mysłowskiego 11,                39-230 Brzostek. Do wniosku należy dołączyć uzyskane przez członków rodziny dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku  oraz telefonicznie pod numerem tel. 14 680 89 21

W związku z planowanym przez Tauron wyłączeniem prądu w dniu 15.06.2023 w godzinach 07:00 – 17:00 nie będą działać telefony oraz poczta elektroniczna w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku.

logo opieka wytchnieniowa

 

‘’ OPIEKA WYTCHNIENIOWA ‘’ – EDYCJA 2023

UWAGA: OSTATNIE WOLNE MIEJSCE!

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, że prowadzi nabór na ostatnie wolne miejsce  do uczestnictwa w  Programie finansowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego  pn.  ‘’ Opieka wytchnieniowa’’- edycja 2023.

OD 1 maja 2023r. zmiana adresu siedziby jednostki:

Aktualny adres to: 

 ul. M.N. Mysłowskiego 11

39-230 Brzostek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje o utworzeniu grupy wsparcia dla rodziców prowadzonej przez psychologa. 

W ramach grupy wsparcia udzielane jest poradnictwo, konsultacje, porady, wsparcie w rozwijaniu przez rodziców swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Grupa wsparcia umożliwia wymianę doświadczeń wśród rodziców.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w wyznaczony przez psychologa poniedziałek, w godzinach od 10:00-12:00. Miejscem spotkań grupy wsparcia jest

Centrum Kultury   i  Czytelnictwa w Brzostku,  ul. 20-go Czerwca 4,  39-230 Brzostek.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 20.03.2023r. Informację na temat terminów kolejnych spotkań grupy wsparcia można uzyskać pod nr telefonu:

14 6808934.

Udział w spotkaniach grupy wsparcia jest bezpłatny, nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

sprzątanie świata zmn