NABÓR DO UDZIAŁU W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM W GMINIE BRZOSTEK


           Burmistrz Brzostku informuje, iż organizacje pozarządowe, kościoły oraz związki wyznaniowe, które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej  na terenie Gminy Brzostek mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzostek.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej  zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest podejmowanie różnorodnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

Zainteresowane podmioty mogą kontaktować się z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku osobiście, pod numerem telefonu: 14 680 89 26, lub mailowo: kjedrzejowska@mgopsbrzostek.pl celem zgłoszenia kandydata do Zespołu.