Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

zywność

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 410 zł na osobę w rodzinie oraz 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnej a także przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. 

Wniosek na pomoc żywnościową można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku, ul. M.N. Mysłowskiego 11 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Ośrodek wydaje skierowania uprawniające do odbioru żywności, a organizacją właściwą do realizacji tego wsparcia jest Polski Komitet Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Wielopolska 2.

Więcej o Programie można przeczytać na  internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl.