logo opieka wytchnieniowa

 

‘’ OPIEKA WYTCHNIENIOWA ‘’ – EDYCJA 2023

UWAGA: OSTATNIE WOLNE MIEJSCE!

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, że prowadzi nabór na ostatnie wolne miejsce  do uczestnictwa w  Programie finansowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego  pn.  ‘’ Opieka wytchnieniowa’’- edycja 2023.

1. KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

Uczestnikiem Programu może zostać osoba ( mieszkaniec gminy Brzostek), która sprawuje bezpośrednią, całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, lub orzeczeniem równoważnym oraz zamieszkuje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. NA CZYM POLEGA WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU?

Usługa opieki wytchnieniowej polega na świadczeniu opieki nad osobą zależną w miejscu jej zamieszkania, dzięki czemu opiekun ma zapewniony czas na odpoczynek i regenerację.

3. ZASADY REKRUTACJI

Osoby chętne do uczestnictwa w Programie ‘’ Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2023 prosimy o zgłaszanie się do

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku,  ul. M.N. Mysłowskiego 11, lub pod numerem telefonu: 14 680 89 21 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pierwszeństwo skorzystania ze wsparcia w ramach Programu posiadają:

  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które posiadają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • osoby stale przebywające w domu, tj., które nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego,
  • osoby, których stan zdrowia i sytuacja życiowa są bardzo trudne.

 

4. KTO MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM W RAMACH PROGRAMU?

Zgodnie z zapisami Programu ‘’ Opieka wytchnieniowa ‘’  edycja 2023 opiekunem osoby niepełnosprawnej  może zostać wyłącznie osoba, która:

  • posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub inny ( np. terapeuta osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny), zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej),

       lub

  • posiada co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane ( np. świadectwem pracy) doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

5. JAKIE KOSZTY W RAMACH PROGRAMU SĄ NIEKWALIFIKOWANE?

W ramach Programu nie można sfinansować kosztów:

  • leczenia,
  • rehabilitacji,
  • opieki świadczonej przez członków rodziny ( tj. wstępni lub zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu , a także osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu), opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY