Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący: małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (rodzinę tą obowiązuje jednak alimentacja na rzecz osoby wymagającej usług).

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, wg tabeli uchwalonej przez Radę Gminy w Brzostku. Odpłatność zależna jest od dochodów osoby lub rodziny.

Usługi opiekuńcze przyznawane są decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokumenty, które uprawniają do przyznania usług opiekuńczych:

  • zaświadczenie lekarskie,
  • odcinek renty lub emerytury,
  • wywiad środowiskowy.