wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasiku_rodzinnego_oraz_dodatkw_do_zasiku_rodzinnego

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_specjalnego_zasiku_opiekuczego

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_wiadczenia_rodzicielskiego

 

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłków
Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy
Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_wiadczenia_pielgnacyjnego_na_zasadach_obowizujcych_do_31_grudnia_2023r

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_wiadczenia_pielgnacyjnego_na_zasadach_obowizujcych_od_1_stycznia_2024r