Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, iż rodziny mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci mogą składać wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ RODZINY. Przysługuje ona również rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym przynajmniej z trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnie, dzieci- do 18 roku życia lub ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz uprawnień wynikających z posiadania karty zamieszczony jest na stronie www.rodzina.gov.pl Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Katalog ulg ma charakter otwarty i będzie się zwiększał poprzez przystąpienie do programu nowych partnerów.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

          Wniosek składa się w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku, pokój 5. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem tel.; 14 6808923

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można także uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne