‘’ Standardy  ochrony małoletnich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzostku’’

Niniejsza procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich, będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku, określanego dalej jako OPS a także gwarantujące najwyższy poziom ochrony małoletnich, na rzecz których realizowane są usługi świadczone przez OPS, a w szczególności osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób małoletnich, a także asystentów rodziny.

Informator do pobrania dla mieszkańców Gminy Brzostek o formach pomocy dla osób dotkniętych, lub zagrożonych przemocą w rodzinie, osób dotkniętych, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków

INFORMATOR

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzostek: