flaga godło mpips

PROGRAM ‘’ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019 – 2023 ‘’ DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku  informuje, iż  przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 200,00 zł netto.

Co należy zrobić by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole?

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku ul. M.N. Mysłowskiego 11,                39-230 Brzostek. Do wniosku należy dołączyć uzyskane przez członków rodziny dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku  oraz telefonicznie pod numerem tel. 14 680 89 21