W załączniku wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym na terenie województwa podkarpackiego

Wykaz placówek