Od 1 listopada 2023r. będzie obowiązywał nowy wzór zaświadczenia o zarobkach do celów pomocy społecznej.

Druk znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA, lub w siedzibie MGOPS Brzostek.