Szczegółowe informacje o naborze do programów:

- Asystent osoby niepełnosprawnej

- Opieka wytchnieniowa 

znajdują się w zakładce: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY