Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje

, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczenia wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.  W wypożyczalni można wypożyczyć cztery rodzaje sprzętu :

  • Dla osób z zaburzeniem wzroku;
  • Dla osób z zaburzeniami słuchu;
  • Technologie wspomagające ogólne;
  • Technologie wspomagające komunikację alternatywną.

Lista dostępnego sprzętu dostępna jest ba stronie PFRON pod linkiem: https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Sprzęt może wypożyczyć każdy, kto spełnia następujące warunki:

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie sprzętu nie otrzymał środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Więcej informacji udzielają pracownicy Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnościami w Rzeszowie , ul. Tadeusza Rejtana 10, tel. 17 283 93 07.