Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, iż mieszkańcy Gminy Brzostek mogą skorzystać z nowego wsparcia w postaci usług sąsiedzkich.

Czym są usługi sąsiedzkie?

 

Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Są one formą wsparcia świadczoną przez osoby  mieszkające w sąsiedztwie osoby wspieranej. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że osoba korzystająca z tych usług ponosi za nie odpłatność zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Brzostku regulującej  tą  kwestię.

 

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

 

Z usług sąsiedzkich będzie mogła skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

 

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku oraz osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 680 89 21 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.