Zasiłek stały przyznawany jest wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie pracujących, nie pobierających renty, renty socjalnej lub emerytury. Zasiłek ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (tj. 634 zł) a dochodem tej osoby,
  • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (tj. 514 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego to 604 zł.