Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje o utworzeniu grupy wsparcia dla rodziców prowadzonej przez psychologa. 

sprzątanie świata zmn

 

flafa godo

 

PROGRAM

‘’ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023 ‘’

REALIZOWANY W GMINIE BRZOSTEK 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE   :     256 153,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ :  346 153,00 zł

 

Gmina Brzostek realizuje w 2023r. program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w dom na lata 2019 – 2023’’.

DODATEK GAZOWY (refundacja podatku VAT)

Kto może złożyć wniosek?

Refundacja podatku VAT od paliw gazowych przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwem gazowym, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), do dnia  wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy.

UWAGA: wniosek składa wyłącznie osoba, która podpisała umowę na dostarczanie paliw gazowych ( tj. na dane tej osoby są wystawiane faktury za dostarczanie gazu do gospodarstwa domowego).

 logo opieka wytchnieniowa

‘’ OPIEKA WYTCHNIENIOWA ‘’ – EDYCJA 2023

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku informuje, że prowadzi nabór do uczestnictwa w  Programie finansowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego                                                 pn.  ‘’ Opieka wytchnieniowa’’- edycja 2023.

  • KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

Godziny otwarcia MGOPS w 2023 roku

 

Szczęśliwego Nowego Roku

Witamy na naszej stronie internetowej!